Principes

De behandelingen door een BATC therapeut vinden hun basis in de vijf natuurgerichte principes. Deze principes komen voort uit een aantal natuurlijke wetmatigheden. Om gezond te zijn en te blijven dienen elk van deze principes in evenwicht te zijn, ook in hun onderlinge samenhang. De vijf principes zijn niet slechts los van elkaar te zien, maar zijn ook onderling afhankelijk van elkaar. Zij zijn als een vlechtwerk en beïnvloeden elkaar. Een voorbeeld is dat wanneer iemand niet voldoende goede voeding tot zich neemt de energiehuishouding niet optimaal zal zijn. Wanneer iemand veel piekert zal dit het lichaam ook energie kosten. Er dient dus naar alle vijf de principes en hun onderlinge samenhang te worden gekeken. Hieronder kunt je, in de juiste volgorde weergegeven, een beknopte uitleg vinden over de vijf natuurgerichte principes volgens BATC.

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas gewerkt worden aan de principes prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

De basis van mijn behandeling is om het natuurlijke energetische evenwicht te herstellen. Behandelvormen: Quantum-Touch®, NAET, Touch for Health, Reiki, Mir-Methode.

2 Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen

Door mijn behandeling wordt een bepaalde trilling op gang gebracht, die door het lichaam als een positieve prikkel wordt geregistreerd. Via die prikkel wordt het zelf herstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd, waardoor alle interne communicatie systemen worden geactiveerd. Behandelvormen: Quantum-Touch®, NAET, Touch for Health, Reiki, Mir-Methode.

3 Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting doorafvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de

meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

Door middel van de spiertesten kunnen we een indruk krijgen van het energie niveau in de bijbehorende energiebanen en de daarbij horende organen. Want, alle organen moeten allemaal goed hun werk doen om het afval te kunnen verwerken. Slecht functioneren van een van de organen kan het drainageproces behoorlijk belemmeren. Wanneer zich in de organen blokkades hebben gevormd, kunnen ze via mijn behandel technieken worden gecorrigeerd, zodat het zelf genezend vermogen van het lichaam de organen activeert tot een verbeterd drainage proces. Behandelvormen: Quantum-Touch®, NAET, Touch for Health, Reiki, Mir-Methode en Stoelmassage.

4 Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Doormiddel van spiertesten kan uitgezocht worden welke voedingsmiddelen voor iemand positief zijn, d.w.z. gezond zijn en energie opleveren. Bovendien kan uitgezocht worden of er voeding is die het lichaam niet verdraagt, in de vorm van allergie of intolerantie, of dat er sprake is van tekorten waardoor aanvullende voedingsmiddelen, vitamines of mineralen nodig zijn. Correcties en eventuele voedingsadviezen kunnen dan zorgen voor een balans.

Behandelvormen: Quantum-Touch®, NAET, Touch for Health, Mir-Methode, Coaching.

5 Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

Het is daarom des te belangrijker om naar de lichamelijke en geestelijke signalen te luisteren, want het lichaam vertelt tot hoever je kunt gaan. Door mijn behandelingsmethode komt er een energiestoom opgang gepaard met diepe ontspanning en rust in lichaam en geest. Hiermee probeer ik de cliënt te begeleiden/ ondersteunen dichterbij zichzelf te laten komen. Het is een bewustwordingsproces van lichaam en geest om van daaruit je gezondheid en welzijn te verbeteren.

Behandelvormen: Quantum-Touch®, Mir-Methode, Reiki, Mindfulness based cognitive methodiek, Coaching.