NAET

NAET staat voor Nambudripad’s Allergie Elimination Techniques en is ontwikkeld door Dr. Devi S.Nambudripad. Door het combineren van verschillende behandelmethodes vanuit diverse medische disciplines van allopatie, oosterse geneeskunde en acupunctuur, chiropraxie, kinesiologie en voedingsleer is NAET ontstaan. Dr. Devi Nambudripad geeft de volgende eenvoudige definitie van allergie: ” Een allergie is een ongunstige reactie van een individu, in lichamelijk, fysiologisch en (of) psychologisch opzicht, op de aanwezigheid van één of meer stoffen die allergenen worden genoemd”. Voor de meeste mensen zijn diezelfde substanties evenwel onschadelijk of worden goed verdragen en zijn soms zelfs nuttig voor hun gezondheid.

Door verder door te denken, gesteund op de theorie van de oosterse geneeskunde (volgens welke “alles op aarde wordt omgeven door een veld van elektromagnetische energie”) blijkt dat deze “ongunstige reactie” kan worden gedefinieerd als een “verstoord evenwicht van de (lichaams) energie veroorzaakt door de botsing van twee of meer incompatible energiestromen”.
Deze botsing veroorzaakt de blokkering van energiestromen in de meridianen (vitale energiebanen), waarvan de ophoping verschillende aandoeningen en ziekteverschijnselen kan doen ontstaan. Verstoringen van energiestromen die diverse ziektes en malaises tot gevolg kunnen hebben worden dus systematisch beschouwd als synoniem aan “allergie” in het kader van deze methode. Uitgaande van dat principe, blijkt bovendien dat een individu potentieel allergisch kan zijn voor “alles wat er onder de zon bestaat (de zon zelf, d.w.z. de straling, inbegrepen), zelfs voor zijn eigen organen en weefsels.
In haar speurtocht naar de oorzaken van deze reacties is Dr. Nambudripad gestuit op een essentiele hypothese volgens welke de allergische reactie in feite wordt ingegeven door de hersenen naar gelang de manier waarop de betreffende substantie wordt waargenomen. Wanneer de hersenen deze waarnemen als een bedreiging voor het organisme, dan bevelen zij het immuunsysteem de afweer in staat van paraatheid te brengen om de “invasie” te bestrijden. Dit uit zich in de allergische reactie, waarvan de eerste symptomen over het algemeen tot doel hebben de “indringer te verjagen”, (denk aan loopneus, tranende ogen en niezen bij hooikoorts).
Het blijkt nu dat deze waarneming meestal foutief is en dat de hersenen ons verraden door een verkeerde reactie teweeg te brengen. De reden van die foutieve waarneming kan verband houden met celveranderingen en -mutaties, door de generaties heen, en met de moeite die het menselijk lichaam soms heeft om zich aan te passen aan de constante evolutie van zijn leefmilieu (op het gebied van chemie, klimaat, technologie, etc.). Daarom hebben allergische reacties over het algemeen maar heel weinig te maken met de  eigenschappen van de substanties die deze reacties teweegbrengen. Dit verklaart dat bepaalde stoffen, die uiterst allergeen zijn voor bepaalde individuen, voor anderen volkomen onschadelijk of zelfs onmisbaar zijn (noodzakelijke voedingsstoffen bijvoorbeeld).


De NAET methode is voor iedereen geschikt, volwassenen, kinderen en baby’s. Het is een veilige methode, zonder langdurige strenge diëten, medicijnen of injecties.

Voorbeelden van allergische klachten die verholpen kunnen worden, zijn:

  • Ademhalingsproblemen, zoals astma, bronchitis, hooikoorts
  • Hartklachten zoals onregelmatige hartslag, hartkloppingen, hartoverslag
  • Maag- en darmklachten, spijsverteringsproblemen, buikpijn, obstipatie, diarree
  • Blaas- en urinewegproblemen, zoals blaasontstekingen
  • Pre- en postmenstruele problemen, menstruatie stoornissen, overgangsklachten
  • Spier- en botproblemen, zoals rugpijn, artritis, artrose, fibromyalgie
  • Huidaandoeningen zoals eczeem, jeuk, netelroos
  • Hersensymptomen zoals concentratiestoornissen, neerslachtigheid, hyperactiviteit, leerproblemen
  • Oververmoeidheid en burn-out
NAET logo 2020